^Back To Top

DFS Mladosť

Súbor vznikol v roku 1975 pri Okresnom dome pionierov a mládeže v Považskej Bystrici, neskôr bol jeho zriaďovateľom DK Považská Bystrica a v súčasnosti je ním PX Centrum. Zakladateľmi súboru boli Anna Galková a Miroslav Pavlík . Anna Galková bola od založenia súboru do februára 2013 jeho umeleckou vedúcou, tanečnou pedagogičkou a choreografkou. Po nej prevzala vedenie súboru bývalá tanečníčka a sólistka Mgr. Jana Jankoviechová. Vedúcim hudobnej zložky je Mgr. Dobroslav Kortman.

Súbor má v súčasnosti spolu s prípravkou okolo 100 členov.

Každoročne uskutočňuje niekoľko predstavení doma i v zahraničí. Na Slovensku sa súbor zúčastnil aj velkých festivalov vo Východnej, Detve, Myjave, Terchovej. V zahraničí to boli festivaly v krajinách ako Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Švajčiarsko, Maďarsko, Francúzsko, Slovinsko, Nemecko, Bulharsko, Srbsko. Súbor sa pravidelne zúčastňuje aj súťaží detských folklórnych súťaží, kde získal viacero ocenení (CSDFS Prešov 1978 - cena za spracovanie jarných zvykov). 

Copyright © 2013. Folklórne štúdio  Rights Reserved.