^Back To Top

FS Seniorpovažan

Folklórny súbor Seniorpovažan vznikol v roku 2002 ako prirodzená reakcia na vekovo ohraničené pôsobenie členov vo folklórnom súbore Považan. Láska k folklóru sa však nedá nijako  ohraničiť, ani liečiť a preto vzniká folklórny súbor Seniorpovažan. Jeho členovia napriek svojim rodinným a pracovným povinnostiam neprestávajú milovať folklór a preto neúnavne a poctivo nacvičujú nové tance zo svojho regiónu aj iných oblastí Slovenska. Spolu sa stále vracajú do krásnych čias prežitých v súbore a pravidelne sa zúčastňujú folklórnych festivalov doma i v zahraničí určených nielen pre seniorov, ale aj pre všetkých ktorým folklór tak neskutočne učaroval.

Umeleckým vedúcim súboru je Ing.Milan Jankoviech, organizačným vedúcim Mgr. Miloš Ščotka a vedúcim hudobno-speváckej zložky Mgr. Dobroslav Kortman. Primášom ľudovej hudby je Marek Gabriš.

Copyright © 2013. Folklórne štúdio  Rights Reserved.