^Back To Top

Umelecké osobnosti

Dobré meno kolektívnej práci dáva obyčajne vedúca osobnosť. Nie inak tomu bolo aj v našom súbore. Za päťdesiatpäť rokov výraznú pečať do jeho umeleckej tváre vtlačili hlavne tri osobnosti. Ich pôsobenie ohraničuje výrazné etapy v histórii súboru.

Juraj Onačila s manželkou

– Juraj Onačila bol profesionálnym tanečníkom SĽUK-u a odborným pracovníkom Slovenského ústredia ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave. Pod jeho vedením sa začala éra „Onačilovho“ Považanu, ktorá trvala bezmála sedemnásť rokov. Súbor prezentoval tance, piesne a hudbu z rôznych oblastí Slovenska, tak ako bolo vtedy zvykom. Odborne mu pomáhalo niekoľko folklórnych osobností ako Dezider Točka, Miroslav Vallo. Ľudovú hudbu súboru viedol Dezider Balog. Počas jeho pôsobenia môžeme hrdo konštatovať, že súbor patril medzi najlepšie na Slovensku. Svedčia o tom výsledky v súťažiach ľudovej umeleckej tvorivosti na úrovni okresu, kraja, ale aj v rámci vtedajšieho Československa, účinkovanie na celoštátnych spartakiádach ocenenia z folklórnych festivalov doma a v zahraničí, štátne vyznamenania i vystupovanie v rozhlase a televízii.

MUDr. Vladimír Hluchý

– príchodom do súboru v roku 1973 sa začalo obdobie vracania sa súboru viac do svojho regiónu. Tanečník Lúčnice a Techniku, pôvodom z Myjavy, učil zanietených členov súboru robiť „výskum“ a čerpať materiál pre vystúpenia z blízkych obcí. Zároveň aktivizoval činnosť vo viacerých folklórnych skupinách. Ich členov zapájal aj do práce v súbore. Pre výchovu detí a prípravu mládeže pre Považan založil spolu s ďalšími členmi detský folklórny súbor Javorinka. So súborom prestáva pracovať v roku 1977. Za toto krátke obdobie pod jeho vedením súbor úplne zmenil tvár. V súlade s celoslovenským trendom vo folklórnom hnutí ho nasmeroval k umeniu ľudu z najbližšieho okolia Považskej Bystrice. Týmto činom, kvalitou svojej a úrovňou súborovej práce zaradil Považan opäť medzi najlepšie na Slovensku.

Anna Galková

bývalá tanečníčka Považanu a vedúca folklórneho súboru Mladosť z Okresného domu detí a mládeže v Považskej Bystrici sa v roku 1983 stala aj vedúcou folklórneho súboru Považan. Súbory DFS Mladosť, FS Považan a neskôr aj FS Seniorpovažan viedla do roku 2013. Podobne ako jej predchodca získavala námety pre tanečno-spevácke pásma a choreografie tancov hlavne z okolitých dedín Papradno, Kostolec, Mojtín, Horná Poruba, Zliechov, Mariková, Praznov, Záriečie, Dohňany, Štiavnik, Kostolec. Postupne budovala novú ľudovú hudbu s mladými členmi, ženskú spevácku skupinu a založila FS Seniorpovažan a mestské folklórne štúdio v Považskej Bystrici. Okrem pôsobenia v súbore sa podieľala na rôznych festivaloch prevažne v Považskej Bystrici a okolí. Konkrétne festivaly „Otvára sa letu brána“ alebo „Heš morena, heš“ aj sama založila. Počas svojho 30 ročného pôsobenia odviedla v súbore množstvo umeleckej práce, čím si vyslúžila aj cenu mesta Považská Bystrica. Súbor v tomto období úspešne obhájil kategóriu „B“. a dostalo sa mu niekoľko ocenení na súťažných prehliadkach a festivaloch doma i v zahraničí.

Ing. Milan Jankoviech

Narodil sa 17.11.1983 v Považskej Bystrici a celý život prežíva v obci Jasenica v Papradňanskej doline. Už od útleho detstva bola v ňom pestovaná láska k ľudovej piesni vďaka svojej rodine a okoliu. Neskôr v r. 1993 sa stal členom DFS Mladosť, ktorý je dnes súčasťou Mestského folklórneho štúdia. Tam sa odštartovala jeho kariéra folklórneho tanečníka. Ako 14 ročný začal tancovať vo FS Považan, kde bol onedlho aj jeho sólistom. V roku 2003 odišiel študovať na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a po úspešnom konkurze a výbere sa stal tanečníkom umeleckého súboru Lúčnica. V Lúčnici pôsobil ako tanečník 5 rokov počas celého štúdia na vysokej škole. Po ukončení štúdia sa vrátil naspäť, aby sa mohol podeliť o svoje skúsenosti ako tanečný pedagóg FS Považan. Na jar v roku 2013 sa stal umeleckým vedúcim FS Považan a FS Seniorpovažan. Okrem toho riadi činnosť mestského folklórneho štúdia spoločne so svojou manželkou Jankou, ktorá bola tiež dlhoročnou tanečníčkou a sólistkou súborov mestského folklórneho štúdia. Svoju umeleckú činnosť zameriava prevažne na Trenčiansku a Kysuckú tanečnú oblasť, konkrétnejšie na oblasti v pohorí Javorníkov, Strážovských a Súľovských vrchov. Okrem týchto regiónov sa samozrejme venuje aj iným oblastiam Slovenska. Okrem réžie vlastných programov vytvára programy aj pre festival hudby, spevu a tanca ,,Jasenické nôtenie“, ktorého je aj spoluzakladateľom.

Mgr. Jana Jankoviechová

Narodila sa 3.1.1984 v Považskej Bystrici. S folklórom začala ako 8 ročná v DFS Mladosť a stal sa neodmysliteľnou súčasťou jej života. O pár rokov neskôr začala tancovať vo FS Považan, kde bola aj jeho dlhoročnou sólistkou. Počas tancovania využíva svoje pedagogické vzdelanie ako pedagogička DFS Mladosť, FS Považan a v ZUŠ I.W. Kráľa v Považskej Bystrici s orientáciou na scénický tanec. V roku 2013 sa stáva umeleckou vedúcou DFS Mladosť a spoločne s manželom riadia činnosť Mestského folklórneho štúdia v Považskej Bystrici. Svoju umeleckú činnosť zameriava podobne ako FS Považan na Trenčiansku a Kysuckú tanečnú oblasť, konkrétnejšie na oblasti v pohorí Javorníkov, Strážovských a Súľovských vrchov. Sú to prevažne pásma z každodenného života detí pri práci, hre a tanci.  

 

Copyright © 2013. Folklórne štúdio  Rights Reserved.