^Back To Top

Hudobná zložka

Ľudová hudba pôsobila pri súbore o začiatku a tvorila neoddeliteľnú súčasť súboru. Od roku 1994 pôsobilo pri súbore viacero ľudových hudieb pod vedením talentovaných primášov. Medzi najznámejších primášov ľudovej hudby patrili Dezider Balog, Dezider Miko, Ján Marciňa, Jaroslav Ištók, Ján Prekop, Rastislav Kovařík a iní. Od začiatku roka 1994 sa začala formovať dnešná zostava, ktorá tiež prešla viacerými zmenami. Primášom ľudovej hudby je Marek Gabriš a umeleckým vedúcim Mgr. Dobroslav Kortman.

Ľudová hudba hráva predovšetkým slovenský folklór a v repertoári má hudbu z takmer všetkých regiónov Slovenska. Okrem produkcie tradičnej ľudovej hudby pre potreby súborov Považan a Seniorpovažan a hrania na rôznych spoločenských akciách sa členovia muziky príležitostne podieľajú aj na alternatívnych projektoch, spolupracujú s významnými osobnosťami slovenského folklórneho diania (Milan Križo, Ján Ambróz, Helena Zahradníková... ) a každoročne sprevádzali absolventov Tvorivej dielne pre mladých primášov (Primášikovia) na záverečných koncertoch tohto podujatia. V roku 2005 nahrala ĽH FS Považan spolu so sólistami a ženskou spevácku skupinou svoje prvé CD, na ktorom záujemcovia nájdu ľudovú hudbu z oblasti stredného Považia.

Spevácka zložka

V súbore spievajú všetci tanečníci a hudobníci. Samostatnú spevácku zložku tvorí ženská spevácka skupina pôsobiaca v počte 4-8 speváčok. Väčšina z nich je schopná spievať aj sólovo. Najčastejšie vystupujú v skupine. Vedúcim speváckej zložky je Mgr. Dobroslav Kortman. Ženská spevácka skupina patrí medzi popredné spevácke skupiny na Slovensku za čo získali aj množstvo ocenení. Vo svojich speváckych čísla spracúvajú piesne z blízkeho okolia Záriečia, Marikovej, Papradna, Praznova, Čičmian, Hornej Poruby a iných. V ich repertoáre však nájdeme aj piesne z iných oblastí Slovenska.

Tanečná zložka

Členovia tanečnej zložky sú hlavne mladí ľudia vo veku od pätnásť do tridsať rokov. Každý zdravý mladý človek, ktorý má pohybové dispozície a určitú dávku hudobného cítenia, ale najčastejšie tí, ktorí záujem o tanec prejavili už v detstve. Veľké množstvo ich prichádza po predchádzajúcich skúsenostiach z detského folklórneho súboru Mladosť, alebo tanečného kurzu či krúžku. Mladí ľudia, ktorých spája jedno spoločné a to je láska k folklóru. V súbore sa vystriedali stovky členov. Vzniklo tu veľa mládežníckych lások, manželstiev, kamarátstiev. V tanečnej zložke sa za pomoci tanečných pedagógov, vedúcich súboru a jednotlivých členov vychovalo a vyprofilovalo veľa uznávaných tanečných osobností, ktoré súbor reprezentovali, reprezentujú FS Považan v popredných Slovenských súboroch. To však nejde bez driny, ktorá ich čaká, hodiny a hodiny nácviku, tréningu, skúšok a generálok. Ale tieto hodiny prinášajú svoje plody v podobe krásnych, vydarených vystúpení, množstva individuálnych aj kolektívnych ocenení a v neposlednom rade aj zahraničných zájazdov.

 

Čo získajú tanečníci v súbore?

• Schopnosť kultivovane sa pohybovať.

• Zlepšenie držania tela.

• Zlepšenie fyzickej a psychickej kondície.

• Vysokú schopnosť interpretovať ľudové tance Slovenska spolu s dispozíciou na interpretáciu tancov z iných žánrov.

• Základy klasického tanca, prípadne aj iných žánrov.

• Naučia sa tancovať ľudové tance.

• Schopnosť interpretovať choreografie na javisku.

• Veľa priateľov.

• Schopnosť spolupracovať a žiť v kolektíve.

FS Seniorpovažan

Folklórny súbor Seniorpovažan vznikol v roku 2002 ako prirodzená reakcia na vekovo ohraničené pôsobenie členov vo folklórnom súbore Považan. Láska k folklóru sa však nedá nijako  ohraničiť, ani liečiť a preto vzniká folklórny súbor Seniorpovažan. Jeho členovia napriek svojim rodinným a pracovným povinnostiam neprestávajú milovať folklór a preto neúnavne a poctivo nacvičujú nové tance zo svojho regiónu aj iných oblastí Slovenska. Spolu sa stále vracajú do krásnych čias prežitých v súbore a pravidelne sa zúčastňujú folklórnych festivalov doma i v zahraničí určených nielen pre seniorov, ale aj pre všetkých ktorým folklór tak neskutočne učaroval.

Umeleckým vedúcim súboru je Ing.Milan Jankoviech, organizačným vedúcim Mgr. Miloš Ščotka a vedúcim hudobno-speváckej zložky Mgr. Dobroslav Kortman. Primášom ľudovej hudby je Marek Gabriš.

DFS Mladosť

Súbor vznikol v roku 1975 pri Okresnom dome pionierov a mládeže v Považskej Bystrici, neskôr bol jeho zriaďovateľom DK Považská Bystrica a v súčasnosti je ním PX Centrum. Zakladateľmi súboru boli Anna Galková a Miroslav Pavlík . Anna Galková bola od založenia súboru do februára 2013 jeho umeleckou vedúcou, tanečnou pedagogičkou a choreografkou. Po nej prevzala vedenie súboru bývalá tanečníčka a sólistka Mgr. Jana Jankoviechová. Vedúcim hudobnej zložky je Mgr. Dobroslav Kortman.

Súbor má v súčasnosti spolu s prípravkou okolo 100 členov.

Každoročne uskutočňuje niekoľko predstavení doma i v zahraničí. Na Slovensku sa súbor zúčastnil aj velkých festivalov vo Východnej, Detve, Myjave, Terchovej. V zahraničí to boli festivaly v krajinách ako Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Švajčiarsko, Maďarsko, Francúzsko, Slovinsko, Nemecko, Bulharsko, Srbsko. Súbor sa pravidelne zúčastňuje aj súťaží detských folklórnych súťaží, kde získal viacero ocenení (CSDFS Prešov 1978 - cena za spracovanie jarných zvykov). 

Copyright © 2013. Folklórne štúdio  Rights Reserved.